غمخانه دل

ما همه حادثه هایی در پی رخداد زمانیم

غمخانه دل

ما همه حادثه هایی در پی رخداد زمانیم

غمخانه دل

مثل من بودن افتخار نیست...
شجاعته!!!

یه پارتیزان اگه کارش به رزم تن به تن رسید،همون بهتر که بمیره!!!

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۹ ، ۱۶:۱۰
دایی مشتی

ما هم سقوط میکنیم

یک لحظه، بی همه چیز،یک لحظه، با همه جا.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۹ ، ۱۷:۲۷
دایی مشتی

حتی شجاعت از کارایی که من کردم میترسه!!!

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۵۲
دایی مشتی

امروز یکی ازم پرسید:فلانی اگه بهت بگن که امروز آخرین روز زندگیته چیکار میکنی؟

گفتم:مثل همه روزا زندگی معمولیم رو پیش میگیرم

گفت: خب اگه امکان داشته باشه تو اون روز یه آرزوت براورده بشه چی؟

گفتم:مثل هر روز زندگیش میکنم

گفت:چرا؟

گفتم: چون خیلی وقته که میدونم چجوری و کجا قرار بمیرم!!! واسه همین دیگه باهاش کنار اومدم

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۹ ، ۲۱:۰۱
دایی مشتی

نعش کش خماریان را ز چو من نوا نباشد

که من آنگونه خمارم که مرا دوا نباشد

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۳۹
دایی مشتی