غمخانه دل

ما همه حادثه هایی در پی رخداد زمانیم

غمخانه دل

ما همه حادثه هایی در پی رخداد زمانیم

غمخانه دل

توضیحی برای دادن نیست

درد حجران دلم میکشد و زنده نگه میدارد

خدا مرده تنی را ز مرده دلی به میدارد

حضرت عشق بگفتا گر دیوانه شوی

تورا از همه عالم نگه میدارد

صد حیف اگر قلب مرا مرده فکندند ولی

عاشقان را به ابد زنده نگه میدارد

ای عشق بسوزان که نیرزد دیگر

او دم بی عشق را گنه میدارد

ظلام،گر همه عمر بماند بی عشق

میخانه عشق را خانه نگه میدارد

۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۷ ، ۱۷:۵۳
سید الظلام

خوشانماز و دل و خوشه انگور

الهی نبرم عشق تو بر گور

۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۴
سید الظلام
دم کشان ای دم کشان بلبل مستانه کشان
سیری به اخر نرسد یاری به اخر مکشان
از نارفیقانم بنالم زین رفاقت در عذابم
ای خداوند جهان مکشانم مکشان
از باب دل بیتی بگفتم تا شود حاجت روایی
ز نادان رفیقان در عذابم دم کشان ای دم کشان

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۲۸
سید الظلام
خواب دیدم خواب میدیدم تورا
این من دیوانه و چهر زیبای تورا
خواب دیدم دست در دست تو بود
میشنیدم حال و احوال تورا

۹ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۳۶
سید الظلام
آخرین عشق علی و فاطمه بود
بعد این دو همه عشق بی خبریست

۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۱ ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۷:۴۰
سید الظلام